Projectes

Serveis del centre obert

Els centres oberts són, dins de la cartera de serveis socials de Catalunya, serveis no residencials, fora d’horari escolar, per als infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport d’un adult i/o que es troben en risc d’exclusió social.

Aquest servei es basa en un treball integral amb els objectius següents:

Suport al menor

Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor.

Integració Social

Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.
Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola.

Reforç Escolar

Compensar dèficits socioeducatius.
Adquirir aprenentatges i competències.

Orientar a les famílies

Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles.

Les activitats que es desenvolupen als centres oberts són les pròpies d’esplai i esbarjo amb la finalitat de treballar l’empatia, els valors i les habilitats socials de forma totalment lúdica, així com activitats psicomotrius i esportives. També es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l’adquisició dels hàbits d’estudi en cas que sigui necessari.

Centre Obert Infantil CEL Bon Pastor

3 grups d’infants / de dilluns a divendres durant el curs

1 grup d’adolescents / de dilluns a divendres durant el curs

+ Casal d’Estiu i casal de Nadal

+ treball amb les famílies

Centre Obert Adolescents CEL Bon Pastor

2 grups d’adolescents / de dilluns a divendres durant el curs

+ Casal d’Estiu

+ treball amb les famílies

Centre Socioeducatiu CEL Sagrera

Aquest es un centre en procés de registre.

4 grups / de dilluns a divendres durant el curs

Menjador per a adolescents / dimarts i dimecres durant el curs

+ Casal d’Estiu (5 grups)

+ Seguiment familiar 

Espais de Reforç Educatiu

Les situacions de pobresa acostumen a estar associades a un conjunt de necessitats educatives que van més enllà de les purament acadèmiques: l’entorn, la salut, la organització familiar, la xarxa social, la història educativa… influeixen directament sobre els processos d’aprenentatge i l’escolarització, de manera que els infants i adolescents que viuen en contextos vulnerables tenen més dificultat per aconseguir l’èxit escolar. 

Així, el fracàs escolar, que en part deriva de les situacions d’exclusió de famílies i comunitats, esdevé també un important factor d’exclusió i marginalitat per a la infància i la joventut. La lluita contra el fracàs escolar requereix desplegar estratègies globals i contextualitzades. D’una banda, cal reforçar l’atenció des de l’escola per millorar l’educació dels infants i adolescents amb més dificultats. 

 

De l’altra, tot sovint també es requereixen accions específiques de suport educatiu personalitzat o, fins i tot, estratègies de tipus integral que, amb la mirada posada en l’aspecte acadèmic i curricular, assegurin un adequat acompanyament educatiu de cada menor i les seves famílies. (Text adaptat del Model de Reforç Educatiu de CaixaProinfància, finançador principal del projecte). 

Per això, els espais de reforç educatiu de la Fundació CEL s’emmarquen en aquest segon aspecte, tot donant suport als infants i adolescents amb els grups de reforç, així com a les seves famílies, amb un seguiment social de les mateixes. I tot, sempre, des del treball en xarxa amb la comunitat (escoles, instituts, serveis socials…).

Els Nostres Centres

Espai de Reforç Educatiu CEL Bon Pastor

1 grup d’adolescents / dilluns i dimecres durant el curs

1 grup d’adolescents / dimarts i dijous durant el curs

2 grups d’infants / de dilluns a dijous durant el curs

+ Casal d’Estiu

+ Seguiment familiar

Espai de Reforç Educatiu CEL Sant Andreu de Palomar

3 grups / dilluns i dimecres durant el curs

3 grups / dimarts i dijous durant el curs

+ Casal d’Estiu

+ Seguiment familiar

 

Espai de Reforç Educatiu CEL Sant Pacià

2 grups / dilluns i dimecres durant el curs

2 grups / dimarts i dijous durant el curs

+ Casal d’Estiu

+ Seguiment familiar

Espai de Reforç Educatiu CEL Sant Joan de Mata

1 grup / dilluns i dimecres durant el curs

1 grup / dimarts i dijous durant el curs

+ Casal d’Estiu

+ Seguiment familiar